Музей на солта

Този сайт е създаден по ОПРР на ЕС

saltstart

Музеят на солта в Поморие ще се превърне в целогодишна туристическа дестинация. Това съобщи кметът на община Поморие Иван Алексиев, който във вторник даде старт на строителните работи за подобряване на качеството на културната атракция.

Проектът "Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции" се финансира по оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013".
Той ще бъде изпълняван от две фирми.
"Щрабаг" ЕАД ще извърши цялостен ремонт на улица "Солна", която води към музея, за да се осигури по-добър достъп на туристите; паркоустрояване на района на музея, като постави подходящи дървесни и храстови видове, автоматизирана поливна система за пространството около Музея; изграждане на видеонаблюдение.


ДДЗ "НЕПТУН", представлявано от "Андезит" ООД, ще извърши цялостно благоустрояване на музея и района около него. Сградата ше бъде санирана, ще се изградят съоръжения за хора с увреждания, ще се ремонтира експозиционната зала, покривът и дограмата. Фирмата ще изготви и нови информационни табели и средства за популяризиране на обекта.

Сумата за изпълнение на проекта е в размер на 1.887 млн. лв., от които 1.569 млн. са съфинсиране от Европейския фонд за регионално развитие, уточняват от пресцентъра на община Поморие.

Предвидени са средства за интерпретация и анимация, стационарни бинокли за наблюдение на Поморийското езеро, атракционно влакче за посетителите, както и много други иновативни способи за привличане на туристи.

Целите на проекта са да се подобри качеството на културната атракция Музей на солта и солниците. Да се популяризира и да се съхрани нематериалното културно наследство на древно Анхиало, да се съхранят солниците като недвижим паметник на културата.

Срокът за изпълнение на проекта е 23 август, но кметът Иван Алексиев заяви, че до края на месец април трябва да е приключил.
"Искаме през новия туристически сезон да посрещнем гостите на Поморие с нова визия на Музея на солта".